Društvo podeželskih žena Tavžentroža Društvo podeželskih žena Tavžentroža Društvo podeželskih žena Tavžentroža
Zgodovina, sedanjost in vizija

Ideja oziroma predlog o ustanovitvi društva sega v prvo trimesečje leta 1974. Takratni direktor Kmetijske zadruge Trebnje g. Slavko Nemanič je zaslužen, da se je ideja o ustanovitvi Aktiva kmečkih žena v Trebnjem in okolici uresničila. Smatral je, da z izobraževanjem kmečkih žena in povezovanjem le teh med seboj, posredno vpliva na razvoj in oblikovanje kmetij in s tem kmetijstva na območju takratne občine Trebnje. Vemo, da vloga kmečke žene na kmetiji ni majhna, temveč nasprotno, zelo velika. Drži načelo, da kmečka žena podpira na kmetiji tri vogale, zgodi pa se tudi, da večkrat tudi četrtega. Tako je ideja in pobuda o izobraževanju kmečkih žena stekla in se kasneje pokazala kot pravilna. Ustanovili so Aktiv kmečkih žena Trebnje, ki je deloval pod vodstvom takratne Kmetijske zadruge Trebnje. Z večanjem števila članic po celotnem območju takratne občine Trebnje, se je v okviru Aktiva kmečkih žena Trebnje formiralo več manjših aktivov, ki so se povezovali v enotnega. S formiranjem le teh, so lažje izpeljali predavanja in tečaje, lažje so obveščali posameznice in posledično s tem je bil celoten teren Kmetijske zadruge pokrit. Formirale so se naslednje enote znotraj Aktiva kmečkih žena: Šentrupert, Dobrnič, Velika Loka, Trebelno, Mokronog, Trebnje, Veliki Gaber, Selašumberk, Knežja vas in deset let kasneje Mirna. Prva predsednica Aktiva kmečkih žena je bila Jožefa Hren.

 

Prva prelomnica v delovanju Aktiva kmečkih žena je bilo leto 1991. V letu 1991 je delovanje Aktiva kmečkih žena Trebnje prešlo v roke Kmetijsko svetovalne službe Trebnje, ki je delovala znotraj Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). Leta 1996 se je Aktiv kmečkih žena Trebnje preimenoval v Društvo kmečkih žena občine Trebnje in 15. novembra 1996 je bilo društvo tudi uradno registrirano na Upravni enoti Trebnje. V okviru Društva kmečkih žena občine Trebnje se je formiralo 10 poddruštev. Poddruštvo je delovalo tako, da se je znotraj poddruštva formiral odbor s predsednico. Naloge predsednice in odbornic pa so, da obveščajo svoje članice o novostih predvsem na področju kmetijstva, o predavanjih, delavnicah in o tečajih. Druga prelomnica delovanja Društva kmečkih žena občine Trebnje je bilo leto 2000, ko je takratna Kmetijska svetovalna služba prešla iz rok MKGP v roke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Kmečke žene so bile in bodo primorane slediti novostim in trendom, ki se dogajajo ne samo v kmetijstvu, ampak na splošno v današnjem življenju. Tretja prelomnica v delovanju društva se je pokazala pri delitve občine Trebnje na občino Šentrupert in občino Mokronog-Trebelno. Namreč, naziv društva Društvo kmečkih žena občine Trebnje se ni skladalo s članstvom v društvu. Tako smo v letu 2008 spremenile ime društva, v Društvo podeželskih žena Tavžentroža, ki zajema članice iz občine Trebnje kot tudi iz občine Mokronog –Trebelno. Sledile so tudi majhne korekcije v Statutu društva, poddruštva so sedaj zamenjali krajevni odbori, organi društva in samo delovanje je pa ostalo nespremenjeno. Posledica delitve občine je bila v začetku leta 2010 tudi izstop članic iz KO Šentrupert.

 

Ob vstopu v Evropsko unijo smo v kmetijstvu bili deležni velikih sprememb. Primarna naloga svetovalk za kmečko družino in dopolnilne dejavnost je poučit kmečko ženo in njeno družino o življenju, ki se iz minute v minuto spreminja. Vemo, da Evropa temelji na okolju prijaznem kmetovanju, tako, za članice organiziramo predavanja na temo okolju prijazno kmetovanje, razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji z ogledom že registriranih kmetij v Sloveniji in izven naših meja, organiziramo tečaje predelave mleka, peke kruha na tradicionalen način, predelave mesa, vzgoje rastlin, računalništva….Skratka zajamemo teme, ki jih vsaka ženska potrebuje pri opravljanju svojega poslanstva.

 

Kot društvu nam gre torej za precej več kot le za pasivno spremljanje dogajanj v razvitih državah. Vanj so včlanjene kmečke ženske, ki želijo prispevati k boljšemu razvoju kmetije oziroma kmetijstva in s tem neposredno zagotoviti na kmetiji eno polno delovno silo več. V društvu želimo nastopiti kot aktivni posamezniki, ki smo prepričani, da smo sposobni razvoju ne le slediti, temveč nanj tudi vplivati in ki smo na različne načine to tudi deloma že storili.

 

 

NAŠ GLAVNI CILJ JE PRIDOBITI SI ZNANJE, PRAKSO IN PODJETNIŠTVO!

 

© 2010 DRUŠTVO PODEŽELSKIH ŽENA - TAVŽENTROŽA. VSE PRAVICE PRIDRŽANE!
Nastavitev piškotkov